Reklama
 
Blog | Simona Poláková

K čemu je dobrá ochrana přírody?

Tak to je dobrá otázka. Dostávám ji docela často, neboť pracuji ve dvou ekologických nevládních organizacích a věnuji se ochraně přírody i vědecky. A moje osobní odpověď? Je dobrá k tomu, že mě baví, že v ní vidím smysl, že chci mít možnost chodit na krásná místa, že chci sledovat zajímavé organismy v jejich přirozeném prostředí, že… Tahle odpověď mi od posluchače vyslouží buď chápavý úsměv a veselou historku z posledního výletu nebo zdvižené obočí a prohlášení, že to je hezké, ale k čemu je ta ochrana přírody teda dobrá. Copak pocit lidského naplnění není legitimní důvod?

Dneska není módní přiznávat, že se ochraně přírody věnuje mnoho lidí proto, že je to baví. Ochrana přírody má potřebu se ospravedlňovat a svou existenci podkládat objektivními příčinami. Třeba protipovodňovou a protierozní ochranou, produkcí kvalitního dřeva… Už umíme částečně vyčíslit, kolik stojí krajinný ráz Šumavy nebo přirozený rozliv Lužnice, a je to rozhodně argument, na který mnozí slyší. Musí se ale odpověď na otázku v nadpisu omezovat na tyto sofistikované důvody? Umění ani sport to nedělají a jsou v hierarchii lidských zájmů v podobné pozici.

Máme historicky jedinečnou šanci věnovat se i jiným tématům než zajištění potravy a úkrytu, tak proč toho nevyužít pro věci, které nás baví. Podle sociologického výzkumu provedeného organizací Beleco, 98 % Čechů rádo chodí do přírody. Nic moc neví o její ochraně, ale co už. Není ta radost z toho vyrazit na výlet Křivoklátskem dostatečným důvodem k tomu, aby se lidé zasazovali o jeho ochranu? A to bez ohledu na to, zda je to chráněná krajinná oblast, národní park nebo prostě jenom kus krásné krajiny a přírody.

Reklama

Naše společnost klade velký důraz na fakta, ač pak stejně při rozhodování používá naprosto subjektivní kritéria. Hledejme objektivitu v zlatočervených svazích Křivoklátska na podzim nebo koupání ve Skryjských jezírcích v parném létě versus postavení přehrady na Berounce. Nebo v louce za sídlištěm, kde se dají dělat skvělé pikniky a občas zde jde objevit nějaká orchidej versus výstavbě nových domů. Argument, že se nám to prostě líbí (nebo nelíbí), by měl zaznívat stejně hlasitě jako to, že přehrada povede k ještě většímu odvodnění krajiny a z dlouhodobého hlediska problém sucha jenom zvýší.